Нехлађена поларизована инфрацрвена језгра

Нехлађена поларизована инфрацрвена језгра